Stravovanie

Naša materská škola  disponuje školskou jedálňou. Pre Vaše deti budeme poskytovať kvalitné stravovanie a bude prístupná aj deťom s diétnym stravovaním. Konktrétnejšie informácie budeme priebežne dopĺňať.