Organizácia MŠ

Naša materská škola ponúka predĺžený čas pobytu Vášho dieťaťa v našom zariadení.


Organizácia dňa

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje prostredníctvom nasledovných foriem denných činností:

6:30 - 8:30 Hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie

8:30 – 8:50 DESIATA

8:50 – 11:30 Vzdelávacie aktivity, pobyt vonku

11:30 – 11:45 OBED

11:45 – 14:30 Odpočinok

14:30 – 14:50 OLOVRANT

14:30 – 16:30 Hry a činnosti podľa výberu detí\ Vzdelávacie aktivity\ Pobyt vonku