O nás

Naše motto "Budem Ti oporou a budem Ťa viesť"

Tento projekt vznikol za podpory mestského zastupiteľstva v Michalovciach.

Sme súkromná materská škola, sídliaca v malebnom rodinnom prostredí, v ktorom  realizujeme naše priority:
  • harmonický, fyzický a duševný vývin dieťaťa
  • uvedomelé spoznávanie seba a sveta okolo seba
  • pozitívny vzťah k prírode k ľuďom a k životu
  • podporovanie talentov, rozvoj rozumovej a emočnej inteligencie dieťaťa
  • individuálny a efektívny prístup
  • zdravá výživa
  • kvalitná predškolská prípravaPonúkame: celodenný výchovno vzdelávací pobyt splňujúci štruktúry a osnovy ministerstva školstva SR. Sme inšpirovaný montessori výukou a filozofiou Jána Amosa Komenského.

  • pre našu materskú školu je dôležitá, intenzívna spolupráca s rodičmi, otvorená komunikácia a pravidelné stretnutia, kde spoločne rozoberáme našu prácu, našu spoluprácu, aktuálne dianie....
  • rešpekt, úcta a láska k dieťaťu
  • zásadné tézy nášho výchovno vzdelávacieho programu sú:
        -rozvoj charakteru a morálnych hodnôt dieťaťa
        -schopnosť koncentrovať sa   
        -trpezlivosť, vytrvalosť
        -zmysel pre krásno a estetiku
        -starostlivosť o prostredie
        -sociálny vývoj a zručnosti
        -jazykové zručnosti